Gør dit trådløse netværk sikkert

Dit trådløse netværk skal gerne være lige så trygt at færdes på som resten af dit hjem. Det nytter ikke at sætte ekstra lås på bagdøren, hvis hoveddøren står åben. Tjek, hvad du kan gøre for at sikre dit netværk mod ubudne gæster og svindlere.

Sikkerheden på dit trådløse netværk består af flere led. Jo mere besværligt du kan gøre livet for svindlerne, desto større er sandsynligheden for, at de går videre til et andet netværk end dit.

De fleste ting behøver du heldigvis kun at tjekke én gang, fx når du opretter netværket for første gang, eller når du køber en ny internetrouter. Der er dog også et par ting, du bør tjekke løbende.

""

Har du ikke sikret det trådløse netværk derhjemme, svarer det til konstant at have en åben hoveddør.

Definition

Hvad er en router?

En internetrouter, eller bare en router, er den boks, der skaber forbindelse mellem din internetudbyder (YouSee, Telia mfl) og dine enheder (computer, mobiltelefon, mm.).

oversigt over hjemmenetværk - og forbundne enheder

 

 

Gode råd til et sikkert netværk (én gang for alle):

  1. Vælg dit eget, stærke kodeord til routeren.

  2. Skift netværkets navn til et navn, du selv har valgt.

  3. Slå kryptering af netværkstrafikken til i routerens indstillinger.

  4. Aktivér firewall i routerens indstillinger.

  5. Slå eventuelle åbne gæstenetværk fra i routerens indstillinger.

Gode råd til et sikkert netværk (løbende):

  • Opdatér routeren med producentens seneste sikkerhedsopdateringer.

  • Tjek, om du kender dem, der har adgang til dit netværk.

Vælg dit eget stærke kodeord til routeren

Din router til internettet har to forskellige slags kodeord: Det ene er kodeordet til netværket, som du og andre skal indtaste på din mobiltelefon, computer osv. for at få lov at logge på netværket og få adgang til internettet. Det andet kodeord bruges til at logge ind i selve routeren som administrator og ændre diverse indstillinger for netværket.

Når du får en ny router, har producenten ofte defineret begge kodeord fra start. Det er typisk standardkodeord, som alle routere af samme mærke og model benytter. Eller det kan være et unikt, men præfabrikeret kodeord, som internetudbydere – fx YouSee eller Telia – har valgt for dig og måske skrevet på et klistermærke under routeren.

Uanset hvor kodeordet kommer fra, og hvor unikt det måtte lyde, skal du ændre begge kodeord til nogle, du selv vælger.

Hvorfor er det vigtigt?

Svindlerne ved, hvilket standardkodeord producenterne udstyrer deres routere med. Hvis du ikke ændrer det, kan de nemt hacke sig ind.

Se i din routers brugermanual, hvordan du ændrer kodeord til hhv. netværket og administratormodulet.

Skift netværkets navn til et navn, du selv har valgt

Det netværk, din router opretter, vil som udgangspunkt også få et standardnavn valgt af producenten eller internetudbyderen, fx ”Netgear7568” eller ”Telenor0E464”. Navnet bruges til at identificere dit netværk, så du kan vælge det rigtige, når din telefon eller computer viser dig listen over netværk i området. Netværksnavnet skal du omdøbe til et navn, som du selv vælger, og som ikke indeholder informationer om hverken routeren eller internetudbyderen.

Hvorfor er det vigtigt?

Standardnavnene fortæller svindlerne, hvilket mærke og måske endda model din router sandsynligvis har. Svindlerne ved præcis, hvilke sikkerhedshuller der kan være for de enkelte modeller. Huller, som formentlig er blevet lukket igen af producenterne via sikkerhedsopdateringer, men svindlerne ved også, at mange ikke får opdateret deres routere. Ved at afsløre, hvilken router du har, gør du det lettere for svindlerne at finde en vej ind til netværket.

Se i din routers brugermanual, hvordan du ændrer netværkets navn.

Slå kryptering af netværkstrafikken til i routerens indstillinger

Din router kan indstilles til at kryptere al datatrafik, der sendes mellem routeren og dine enheder. Kryptering betyder, at data laves om til et kodet sprog, som kun afsenderen (fx routeren) og modtageren (fx din mobiltelefon) kan afkode eller ”dekryptere”.

Det er vigtigt, at du slår kryptering af datatrafik til i din routers indstillinger. Men det er også vigtigt at tjekke, hvilken krypteringsteknik routeren benytter. Kan du vælge mellem flere, så vælg ”WPA2” eller ”WPA3”.

Hvorfor er det vigtigt?

Benytter du en moderne krypteringsteknik, er dataene ulæselige for eventuelle svindlere, selvom de skulle have ”afluret” datatrafikken på dit netværk. Men ikke alle krypteringsteknikker er lige gode. Nogle af de ældre teknikker som fx ”WEP”, er ikke sikker nok længere.

Se i din routers brugermanual, hvordan du slår kryptering til.

Aktivér firewall i routerens indstillinger

Langt de fleste routere har også en såkaldt firewall, som kan slås til eller fra. Tjek indstillingerne på din router, og sørg for at slå firewall’en til. Med en firewall afskærmer du al uvedkommende trafik fra overhovedet at komme i kontakt med netværket bag din router. Det er altså et ekstra lag af sikkerhed på dit trådløse netværk.

Hvorfor er det vigtigt?

Når du aktiverer din firewall, svarer det til at bygge en høj mur rundt om din have, så svindlerne slet ikke kan komme hen til huset. De vil således ikke engang kunne forsøge at lirke låsen i døren op.

Se i din routers brugermanual, hvordan du slår din firewall til.

Slå eventuelle åbne gæstenetværk fra i routerens indstillinger

Nogle routere giver mulighed for at oprette to parallelle trådløse netværk i dit hjem: Et, som du selv og din familie kan bruge, og som kræver adgangskode. Og et, som kan benyttes af gæster, ofte uden kode. Hvis routeren har denne mulighed, skal du slå gæstenetværket fra.

Hvorfor er det vigtigt?

Med et åbent gæstenetværk har også hackere mulighed for at få forbindelse til din router. Også selvom du har aktiveret firewall’en. Er svindlerne først i kontakt med din router, er der ikke meget, der forhindrer dem i at bryde igennem det sidste lag af sikkerhedsforanstaltninger. Det svarer med andre ord til at have bygget en høj mur omkring haven, og så stille en stige op ad den.

Teaser mere viden

Har du gennemgået de fem ovennævnte sikkerhedsindstillinger, er dit trådløse netværk sikkert for et stykke tid. Men ikke for evigt. Der er et par ting mere, du bør gøre løbende.

Vil du gerne bevare et sikkert trådløst netværk, er der to yderligere råd, du bør benytte dig af:

  • Opdatér routeren med producentens seneste firmware-opdateringer.
  • Tjek, om du kender dem, der har adgang til dit netværk.

Opdatér routeren med producentens seneste firmwareopdateringer

Ligesom med styresystemet på din computer og telefon, skal du løbende downloade og installere opdateringer til routeren. I en router er det ikke software, man opdaterer, men firmware. Men princippet er det samme. Du bør løbende – fx en gang om måneden – logge ind i routerens administratormodul og tjekke, om der er nye opdateringer af firmware tilgængelige.

Det kan dog være svært at huske at få det gjort. Så har din router mulighed for at downloade og installere sikkerhedsopdateringer løbende, så slå denne indstilling til.

Hvorfor er det vigtigt?

Manglende sikkerhedsopdatering af din router kan efterlade sikkerhedshuller, som giver digitale svindlere mulighed for at få adgang til dit trådløse netværk – nu blot ad bagvejen. Så snart producenterne udgiver nye sikkerhedsopdateringer, ved alle svindlerne også, at hullerne eksisterer. Og så går jagten ind på routere, som endnu ikke har fået installeret sikkerhedsopdateringen.

Se i din routers brugermanual, hvordan du tjekker for nye sikkerhedsopdateringer og slår automatisk opdatering til.

Tjek, hvem der er på dit netværk

I din routers administratormodul kan du se en liste over enheder, som enten er aktive på dit netværk lige nu, eller som har været på netværket tidligere. Nogle vil have navne, som du selv har tildelt enhederne, fx ”Familiens iPad”. Andre navne vil du kunne gennemskue, hvad dækker over. Fx kan dit 52-tommer tv hedde ”Samsung 6 Series 52”. Er der enheder på listen, som du ikke kan genkende, bør du afvise enhederne, så de ikke længere har adgang til dit netværk.

Hvorfor er det vigtigt?

De ukendte enheder kan dække over udstyr fra digitale svindlere, som på den ene eller anden måde har fået adgang til dit netværk. Har svindlernes udstyr først fået adgang, kan de vende tilbage og benytte den samme adgang – også efter en eventuel sikkerhedsopdatering.

Skulle det vise sig, at den enhed, du slettede, var noget af dit eget udstyr, er skaden ikke stor. Så vil det pågældende udstyr blot gøre opmærksom på, at det ikke længere kan få adgang til internettet, og så må du koble det på netværket igen.

Får du hjælp til at sætte dit nye netværk op?

Mange vælger at betale internetudbyderen for at sætte udstyret op og sørge for, at det hele virker. Benytter du en anerkendt udbyder, sørger de formentlig for, at sikkerhedsindstillingerne lever op til rådene på denne side. Men vis dem for en sikkerheds skyld rådene på denne side, og bed dem om at følge dem. Så er dit trådløse netværk godt beskyttet.

Har du læst?

Surf sikkert på trådløse netværk

Når du er på nettet på andre netværk end dit eget, er det en god idé at være der sikkert.

Beskyt dine enheder mod virus

Du kan få virus på dine enheder på mange måder. Beskyt dine data og dine enheder ved at følge nogle enkle råd.

Skab en sikker hjemmearbejdsplads

Din arbejdsplads håndterer normalt sikkerheden, når du er der. Men når du er hjemme, er det vigtigt, at du selv tager nogle forholdsregler.