Myndighed

Her finder du hjælp til arbejdet med informationssikkerhed

Du finder guides og beskrivelser til arbejdet med ISO 27001 standarden. Du finder også materiale om uddannelse og awareness målrettet til forskellige medarbejdergrupper, herunder ledelse.

Myndighed

ISO 27001-implementering

Få hjælp til arbejdet med ISO. Planlægning, udførelse og handling og f.eks. måling af organisationens modenhed ift. informationssikkerhed.

Gå til ISO 27001-implementering

Myndighed

Adfærdsændrende indsatser

Find inspiration og materialer til at skabe en adfærdsændring i organisationen.

Gå til adfærdsændrende indsatser

 

Myndighed

Oversigt over vejledninger og skabeloner

Få overblik over samtlige vejledninger og skabeloner til arbejdet med informationssikkerhed.

Myndighed

Tekniske tiltag

Inspiration til hvordan du som organisation, med forskellige tekniske tiltag, kan styrke informationssikkerheden.

Myndighed

Databeskyttelse og GDPR

Her er der viden om, hvordan organisationen sikrer behandlingen af persondata, herunder risikovurdering og fordeling af ansvar.