Offer for identitetstyveri

Hvis du opdager eller mistænker, at dine personlige oplysninger er blevet stjålet, er det vigtigt, at du reagerer på det.

Det er ikke sikkert, at du selv opdager, at sundhedskortet eller andre ID-kort er borte, eller at du har opgivet personlige oplysninger på internettet eller via mobilen til nogen, der ikke skulle have oplysningerne.

Derfor risikerer du, at du først opdager tyveri af dine personlige oplysninger, når/hvis der sker et misbrug af oplysningerne, for eksempel hvis der kommer regninger eller opkrævninger, som du ikke kender noget til. Her er, hvad du skal gøre.

Brug vores Cyberhotline hvis du er udsat for identitetstyveri

Kontakt Cyberhotline for digital sikkerhed på telefon 33 37 00 37.

Gå til Cyberhotline for digital sikkerhed

Spær dit MitID

Har du mistanke om, at nogen misbruger dit MitID, skal du straks spærre dit MitID.

MitID

Spær MitID midlertidigt

Hvis du har mistanke om, at dit MitID er blevet misbrugt, kan du spærre det midlertidigt. 

Du kan selv spærre dit MitID midlertidigt på mitid.dk - Spær dit MitID midlertidigt her

Spær MitID-identifikationsmiddel

Hvis du har mistet dit MitID-identifikationsmiddel (telefon/app, kodeviser, kodeoplæser og chip), bør du straks spærre det.

Du kan selv spærre dit MitID-identifikationsmiddel på mitid.dk - Spær dit MitID-identifikationsmiddel her

Du kan også selv spærre dit MitID og dit MitID-identifikationsmiddel ved at kontakte MitID-support på tlf. 33 98 00 10.

 

Opret en kreditadvarsel

På borger.dk kan du oprette en kreditadvarsel i CPR-registeret. En kreditadvarsel vil være et signal til banker og virksomheder om, at de skal være særlig opmærksomme med identitetskontrol, før de yder lån eller kredit.

Læs mere om forebyggelse af identitetstyveri med et kreditadvarsel

Tjek om der er uønskede renteudgifter og restgæld på skat.dk

Hvis du har været, eller har mistanke om, at du har været offer for identitetstyveri, bør du tjekke, om dine oplysninger er blevet brugt til at optage gæld i dit navn. Du kan tjekke om dine oplysninger er blevet brugt til at optage gæld i dit navn via dine skatteoplysninger, da det er lovpligtigt for offentlige, banker og finansieringsselskaber at indberette din gæld og renter til skat. På www.skat.dk kan du se gæld og renter, der er indberettet i dit navn.

OBS! Skattestyrelsen modtager indberetningerne om renteudgifter kvartalvis og indberetninger om gæld i slutningen af hvert år.

  • Renteudgifter for 1. kvartal kan ses i starten af maj.
  • Renteudgifter for 2. kvartal kan ses i starten af august.
  • Renteudgifter for 3. kvartal kan ses i starten af november.
  • Renteudgifter for 4. kvartal kan ses i starten af februar det efterfølgende år.

Det er i februar, det efterfølgende år gælden er stiftet, at indberetningen af din samlede restgæld, bliver synlig. Tjek at du kan genkende de eventuelle banker og finansieringsselskaber, der har indberettet renter og gæld i dit navn.

  • Gå til skat.dkog 'log på som borger' oppe i højre hjørne.
  • Klik på 'Skatteoplysninger' oppe i hovedmenuen.
  • Vælg det givne år du gerne vil tjekke.
  • Klik på 'Renteudgifter og restgæld' i venstre side.

Hvis du ikke har noget gæld i dit navn, vil menuen 'Renteudgifter og restgæld' ikke fremgå.

Du kan også kontakte Skattestyrelsen på telefon 7222 2828 for yderligere spørgsmål. Vælg spørgsmål til forskudsopgørelse i telefonmenuen.

Kontakt aftaleparter og eventuelle kreditorer, omgående

Desuden bør du med det samme kontakte den sælger, virksomhed eller offentlige myndighed, som misbruget er sket overfor. Du skal forklare, at din identitet i det pågældende forhold er blevet misbrugt, og at du derfor ikke anser dig for bundet af aftalen eller forholdet.

Fastholder den anden part det pågældende forhold, således at der fortsat er tvivl om, hvorvidt et forhold er opstået på baggrund af tyveri af din identitet, kan du anmode den anden part om at redegøre for, hvordan parten har sikret sig, at den pågældende aftale eller forhold er indgået med dig.

Hold øje med din NemKonto

Du vælger selv, hvilken bankkonto der skal bruges som din NemKonto. Det er via din NemKonto, at offentlige myndigheder udbetaler penge, såsom overskydende skat, overførselsindkomster og dagpengerefusion.

Hvis du har været, eller har mistanke om, at du har været offer for identitetstyveri, bør du tjekke, om oplysningerne er blevet brugt til at ændre din NemKonto. Det kan du gøre ved at logge ind med MitID på Nemkonto.dk og tjekke listen over ændringer under punktet "Se alle ændringer":

Log på NemKonto-selvbetjeningen

I tilfælde af, at du først har fået spærret dit MitID og ikke kan benytte selvbetjeningen, kan du tage kontakt til NemKonto support på tlf. 33 98 00 60. Du kan også kontakte den bank, hvor du har din NemKonto, og få oplyst, om der er foretaget ændringer af din NemKonto.

Hvis du har været udsat for svindel med din NemKonto og derfor ikke har fået udbetalt penge, du var berettiget til, kan du ansøge om kompensation for manglende udbetalinger:

Tilgå NemKonto-kompensationsordningen på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside

Meld tyveriet til politiet

Tyveri og bedrageri eller andre kriminelle forhold, hvor dine personlige oplysninger er blevet stjålet, bør altid meldes til politiet. For alle identitetstyverier gælder, at du skal kontakte din lokale politimyndighed og indgive en anmeldelse.

Anmeld på politiets hjemmeside

En kopi af politianmeldelsen eller en kvittering for din henvendelse kan bruges som dokumentation over for kreditorer, pengeinstitutter eller andre involverede, hvis det viser sig, at de personlige oplysninger er blevet eller senere bliver misbrugt.

Kontakt eventuelt en advokat

Du kan desuden overveje, om det er nødvendigt at søge bistand hos en advokat med henblik på at få vurderet styrken af de beviser, som den anden part mener at have på, at det er dig, der har indgået aftalen.

Mulighed for nyt personnummer

Hvis du har været udsat for misbrug af dit personnummer, kan du i særlige tilfælde få et nyt. Det drejer sig først og fremmest om de tilfælde, hvor et nyt personnummer kan være med til at forhindre yderligere misbrug af din identitet. Det kan fx være i forbindelse med kreditkøb på nettet, eller hvis du opretter og anvender benzinkort, og hvor de skridt, du selv har taget i form af henvendelse til kreditorer, anmeldelse til politiet m.v., ikke er nok til at stoppe misbruget.

Hvis du oplever fysiske eller psykiske gener og frygt for, om misbruget reelt er stoppet, kan du også alt efter omstændighederne få et nyt personnummer.

Indenrigs- og Boligministeriets CPR-kontor skal vurdere de enkelte sager om tildeling af nyt personnummer. For at få CPR-kontorets vurdering skal du sende en skriftlig anmodning til CPR-kontoret.

Læs mere om, hvordan du gør på CPR-kontorets hjemmeside

 

Senest opdateret 01-09-2022