5. Læring

Man bør løbende drage nytte af og handle på de erfaringer, man gør sig i arbejdet med leverandørstyring i forbindelse med den konkrete leverance.

Således tager man læring med sig til det fremtidige udbud og det næste leverandørforhold, og man får skærpet sine processer og værktøjer med det samme.

 

  Billedet illustrerer Fase 5: Læring

De tre cases, der henvises til i forbindelse med leverandørstyring, er alle tre udtryk for den løbende læring på baggrund af erfaring.