Vejledning til anvendelse af cloudservices

Det kan være vanskeligt at beslutte, hvornår cloudservices er en god idé. Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed’s vejledningen gennemgår de forretningsmæssige, juridiske og sikkerhedsmæssige overvejelser, som myndigheder bør gøre sig ved anvendelsen af cloudservices.

Hvilke overvejelser bør en myndighed gøre sig i forbindelse med anskaffelsen af en cloudservice? Det adresserer den nedenstående cloudvejledning. Anvendelsen af cloud-services kan i mange situationer være attraktiv for danske myndigheder til udvikling og drift af it-løsninger Men anvendelse af cloudservices forudsætter, at myndighederne foretager en række forretningsmæssige, juridiske og informationssikkerhedsmæssige afklaringer forud for anvendelsen.

Læs mere om cloudservices og find vejledningen her.