En rejsefortælling om funktioner, roller og ledelse

Rejsefortællingen er en præsentation, der beskriver interessenter, funktioner, roller og kerneopgaver, som skal løftes i arbejdet med informationssikkerhed.

Materialet giver input til arbejdet med efterlevelse af ISO 27001. Materialet giver bl.a. igennem en rejseskildring en illustration af, hvordan de forskellige funktioner og kerneopgaver spiller sammen i sikkerhedsarbejdet.

To målrettede tillæg

Du finder to tillæg til rejsefortællingen, der er særligt målrettet data- og systemejere samt mellemledere.
Begge tillæg er lavet for at skabe et nemt overblik over elementer i informationssikkerhed, herunder governancestruktur og principper i ISO 27001 samt databeskyttelsesforordningen (GDPR) mm.

Materialet er lavet i samarbejde med partnerne i digitaliseringsstrategien, KL og Danske Regioner.