Segmenteringsanalyse af små og mellemstore virksomheder

Segmenteringsanalysen identificerer seks typer af små og mellemstore virksomheder (SMV'er) når det kommer til it-sikkerhed. Analysen er udarbejdet med henblik på at forbedre en målrettet indsats mod virksomhederne for at højne virksomhedernes it-sikkerhed.

Analysens virksomhedssegmenter er:

  • De digitale
  • De sikkerhedsparate
  • De omkostningsfokuserede
  • De it-erfarne
  • De gevinstfokuserede
  • De lavinvolverede

Analysen belyser også fællestrækkene for hvilke barrierer og drivers, virksomhederne oplever i forbindelse med arbejdet med it-sikkerhed. For barriererne gælder det, at virksomhederne generelt oplever, at det er svært at prioritere den nødvendige tid, at rekruttere de rette kompetencer samt at oplære eksisterende medarbejdere i it-sikkerhed.

For drivers gælder det, at virksomhederne vil øge fokus på it-sikkerheden, hvis de får enkelte og konkrete råd, løbende varsler om aktuelle trusler og et bedre overblik over gratis tilbud til at styrke virksomhedens it-sikkerhed. Analysen blev lanceret i samarbejde med Virksomhedsforum for Digital Sikkerhed i 2021.

For yderligere informationer omkring de metodiske redskaber bag ved selve segmenteringen, f.eks. den anvendte segmenteringsnøgle, kontakt sikkerdigital@digst.dk

Årstal: 2021
Udarbejdet af: Epinion på vegne af Erhvervsstyrelsen
Antal sider: 18