Digital Sikkerhed i danske SMV’er, 2023

Formålet med analysen er at præsentere data på de danske SMV’ers arbejde med digital sikkerhed. Analysen er en opfølgning på ’Digital Sikkerhed i danske SMV’er, 2022’.

Danmark er et af Europas mest digitaliserede lande, hvilket bidrager til konkurrencefordele, produktivitet og vækst blandt danske virksomheder. Men selvom den digitale førerposition er en styrke, gør den samtidig virksomhederne mere sårbarhed overfor digitale angreb, hvilket forudsætter et styrket fokus på digital sikkerhed.

Hovedkonklusioner:

  • 37 pct. af de danske SMV’er investerede mere i digital sikkerhed i forhold til det forgange år
  • 16 pct. af SMV’erne gennemførte ikke de to helt basale it-sikkerhedstiltag i 2022; opdatering af software og backup af data.
  • 35 pct. af SMV’erne har et for lavt digitalt sikkerhedsniveau set i forhold til deres risikoprofil.
  • 64 pct. af danske SMV’ers ledelse er kun i nogen grad, lille grad eller slet ikke involveret i virksomhedens arbejde med digital sikkerhed. 
Årstal: 2023
Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen
Antal sider: 53