Digital sikkerhed i danske SMV’er, 2021

Formålet med analysen er at blive klogere på de danske SMV’ers arbejde med digital sikkerhed. Analysen er en opfølgning på 'Digital sikkerhed i danske SMV’er 2020'.

Analysen viser først og fremmest et behov for at styrke de danske SMV’ers digitale sikkerhed. Analysen peger bl.a. på, at 40 pct. af SMV’erne har et for lavt digitalt sikkerhedsniveau i forhold til deres risikoprofil. Desuden anvender ca. hver fjerde SMV fortsat ikke de to mest basale sikkerhedsforanstaltninger; opdatering af styresystemer og backup af data.

Analysen viser også, at 28 pct. af SMV’erne har været forhindret i eller oplevet udfordringer med at anvende it-sikkerhedsløsninger. SMV’erne peger især på manglende it-kendskab og -kompetencer, manglende økonomiske ressourcer og usikkerhed om gevinsten ved at investere i digital sikkerhed. Heldigvis peger SMV’erne også på en række konkrete tiltag, der kan medvirke til at øge deres fokus på området, herunder enkle råd om it-sikkerhed, konkrete værktøjer samt løbende varsler om aktuelle trusler.

 

Årstal: 2021
Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen
Antal sider: 19