Indberet en sikkerhedshændelse

Er der sket brud på sikkerheden? Så kan du indberette det på virk.dks fælles løsning

virk.dk kan virksomheder anmelde brud på sikkerheden.

Her findes en fælles indberetningsløsning, der understøtter, at virksomheder og myndigheder kun skal indberette hændelser én gang.

Indberet en sikkerhedshændelse

Du kan læs mere om, hvornår du skal indberette brud på persondatasikkerheden på Datatilsynets hjemmeside.

Hvis du er underlagt Network information Security (NIS) direktivet skal du også indberette sikkerhedshændelser der. 

Du kan foretage en digital anmeldelse af økonomisk svindel på nettet som forening eller virksomhed til Politiet.

Anmeld hos Politiet