Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder 2023

De 20 tekniske minimumskrav til sikkerheden i it-løsninger for statslige myndigheder er per 29. juni 2022 blevet opdateret til en 2023-version. Kravene er ufravigelige og skal sikre et fælles højt sikkerhedsniveau i staten.

Som led i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi 2022-2024 er de tekniske minimumskrav til it-sikkerhed blevet opdateret. Alle de opdaterede krav skal være implementeret senest den 1. januar 2023. Det bemærkes, at der er usikkerhed om, hvordan krav nr. 19 skal forstås og håndteres af myndighederne, hvorfor der ses nærmere på beskrivelserne af dette krav.

Oversigt over minimumskravene 2023

Kravene er udtryk for udbredt best practice og flere følger af eksisterende vejledninger og anbefalinger på området fra Center for Cybersikkerhed, Digitaliseringsstyrelsen og Datatilsynet.

De konkrete anvisninger i forhold til efterlevelse af kravene fremgår af oversigten, som kan ses ved at klikke på knappen nedenfor.

Klik her for at se alle minimumskrav 2023 i printvenlig version

Ændringslog

De tekniske minimumskrav blev første gang lanceret i 2020. Der er udarbejdet en ændringslog for de opdaterede krav, hvori ændringer per krav fremgår.

Klik her for at se ændringslog

Hvem har godkendt kravene?

Kravene er godkendt af styregruppen for den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, herunder Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.

Spørgsmål til teknisk implementering af kravene

Spørgsmål til teknisk implementering af kravene bør drøftes med relevante it-ansvarlige og driftsleverandører. For yderligere spørgsmål eller vejledning kan Center for Cybersikkerhed kontaktes.

Center for Cybersikkerhed
Civil Rådgivning
cfcs@cfcs.dk
3332 5580

Spørgsmål til proces og fortolkning af kravene

Thomas Frandzen
Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen
thfra@digst.dk
5092 5662

Allan Jensby Larsen
Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen
aljela@digst.dk
2124 1092

Christian Vikkelsø Hougaard
Fuldmægtig
Digitaliseringsstyrelsen
chrhou@digst.dk
2173 9923

Senest opdateret 24-03-2023