Sikring af udstyr i udlandet (It-sikkerhed på rejsen)

Klæd medarbejderne på til rejser og sørg for sikre pc'er. Særligt til lande, hvor der formodes at foregå indsamling af oplysninger fra digitale enheder og netværk.

Danske myndigheder og virksomheder udsættes dagligt for cybertrusler. Det gælder især også, når de udsender medarbejdere til udlandet.

Center for Cybersikkerhed har udarbejdet en sikkerhedsanbefaling om it-sikkerhed på rejsen, der både retter sig mod ledelsen, it-afdelingen og den enkelte medarbejder i offentlige myndigheder og private virksomheder.

Andre vil dog også kunne drage nytte af sikkerhedsanbefalingen, da niveauet for de sikkerhedsmæssige foranstaltninger altid bør afpasses den specifikkes rejses formål og eventuelle trusselsbillede i forhold til cyberangreb.

Hent vejledningen It-sikkerhed på rejsen

Vejledningen ligger på Center for Cybersikkerheds hjemmeside

Indholdet på denne side er skrevet af Center for Cybersikkerhed.