Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder 2024

Fra den 1. juli 2024 skal statslige myndigheder sikre overholdelse af en række nye minimumskrav til deres it-sikkerhed.

De nye krav indføres som led i implementeringen af den nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed 2022-2024 og skal bidrage til at styrke it-sikkerheden i staten.

Det er obligatorisk for alle statslige myndigheder at overholde kravene.

Oversigt over 2024-kravene

Alle informationer om minimumskravene inkl. relevante bilag kan findes via klik på nedenstående knap.

Se de tekniske minimumskrav til it-sikkerhed 2024

Du kan også hente en oversigt over kravene i excel-format.

Hent printvenlig oversigt i excel-format

Der er udarbejdet en vejledning i tillæg til kravene, som har til formål at tydeliggøre kravenes omfang.

Se vejledning til de tekniske minimumskrav

Oversigt over ændringer

De tekniske minimumskrav blev første gang lanceret i 2020. Der er udarbejdet en samlet oversigt over ændringer siden lanceringen, hvori ændringer per krav også fremgår.

Hent ændringsloggen for minimumskravene her

Hvem har godkendt kravene?

Kravene er godkendt af styregruppen for den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi, herunder Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet, Finansministeriet, Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Erhvervsministeriet og Udenrigsministeriet.

Spørgsmål til teknisk implementering af kravene

Spørgsmål til teknisk implementering af kravene bør drøftes med relevante it-ansvarlige og driftsleverandører. For yderligere spørgsmål eller vejledning kan Center for Cybersikkerhed kontaktes.

Center for Cybersikkerhed
Civil Rådgivning
cfcs@cfcs.dk
3332 5580

Spørgsmål til proces og fortolkning af kravene

Thomas Frandzen
Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen
thfra@digst.dk
5092 5662

Allan Jensby Larsen
Chefkonsulent
Digitaliseringsstyrelsen
aljela@digst.dk
2124 1092

Christian Vikkelsø Hougaard
Fuldmægtig
Digitaliseringsstyrelsen
chrhou@digst.dk
2173 9923