Konsekvensanalyser

Pligten til at gennemføre en konsekvensanalyse, når en sådan er påkrævet, er en del af det ansvar, du har som dataansvarlig.

Som dataansvarlig har du pligt til at foretage en konsekvensanalyse, når der sandsynligvis vil være en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Herunder skal du, hvis det er relevant, høre de registreredes eller deres repræsentanters synspunkter vedrørende din planlagte behandling af deres personoplysninger.

Pligten til at gennemføre en konsekvensanalyse, når en sådan er påkrævet, er en del af det ansvar, du har som dataansvarlig. Det angår gennemførsel af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at du kan sikre og for at du kan være i stand til at påvise, at din behandling er i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Endvidere skal man som dataansvarlig foretage en forudgående høring af Datatilsynet, hvis en konsekvensanalyse viser, at en behandling, selv efter eventuelt indførte foranstaltninger, sandsynligvis vil indebære en høj risiko for fysiske personers rettigheder.

Som databehandler har du pligt til at hjælpe den dataansvarlige med at udføre konsekvensanalysen, hvor det er relevant.

Hent vejledning om konsekvensanalyse

Vejledningen ligger på datatilsynet.dk

Indholdet på denne side er skrevet af Datatilsynet