De registreredes rettigheder

Som myndighed skal du sikre borgernes rettigheder i forbindelse med behandling af oplysninger.

Når der behandles oplysninger om en borger, kaldes vedkommende "den registrerede". Borgeren har i den forbindelse en række rettigheder over for den dataansvarlige, som behandler oplysningerne.

Formålet med de registreredes rettigheder er blandt andet:

 1. at skabe åbenhed om, hvem der behandler oplysninger om de registrerede
 2. at give de registrerede mulighed for at få indsigt i hvilke oplysninger, der behandles om dem
 3. at give de registrerede mulighed for at kræve, at urigtige oplysninger slettes, berigtiges mv.

Rettigheder i databeskyttelsesforordningen

De registreredes rettigheder i databeskyttelsesforordningen er:

 • Oplysningspligt (artikel 13 og 14)
 • Indsigtsret (artikel 15)
 • Ret til berigtigelse (artikel 16)
 • Ret til sletning (artikel 17)
 • Ret til begrænsning af behandling (artikel 18)
 • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling (artikel 19)
 • Ret til dataportabilitet (artikel 20)
 • Ret til indsigelse (artikel 21)
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering (artikel 22)

Læs mere om rettighederne set fra den registreredes vinkel

Indholdet på denne side er skrevet af Datatilsynet