Hvad er dine rettigheder?

Når der behandles oplysninger om dig, kaldes du "den registrerede". Du har i den forbindelse en række rettigheder over for den dataansvarlige, som behandler dine oplysninger.

Hvem er ansvarlig for dine oplysninger?

Når dine oplysninger bliver behandlet, bør du først gøre dig klart, hvem der faktisk er ansvarlig for dine oplysninger.

Det er i denne forbindelse afgørende, hvem der er den "dataansvarlige". Det er den person, virksomhed, forening eller myndighed m.v., som afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler dine personoplysninger behandles. "Databehandleren" er den, der behandler dine personoplysninger på vegne af den dataansvarlige, og ikke bruger oplysningerne til egne formål.

Hvad er dine rettigheder?

Databeskyttelsesreglerne indeholder en række rettigheder, som du kan påberåbe dig over for den dataansvarlige. Som registreret har du blandt andet følgende rettigheder:

  • Ret til indsigt - Du har ret til at se de personoplysninger, den dataansvarlige behandler om dig, og få en række oplysninger om behandlingen
  • Ret til berigtigelse - Du har ret til at få urigtige/forkerte personoplysninger om dig rettet
  • Ret til sletning eller "retten til at blive glemt" - Du har som udgangspunkt ret til at få slettet dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser, der nævnes i databeskyttelsesforordningen, er opfyldt
  • Ret til begrænsning af behandling - Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvis én af en række betingelser er opfyldt
  • Ret til dataportabilitet - Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret og almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden
  • Ret til indsigelse - Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger
  • Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være undtagelser til rettighederne.

Hvis du gør din ret gældende over for den dataansvarlige, uden at denne efterkommer din anmodning, kan du rette henvendelse til Datatilsynet for at få vejledning om dine rettigheder og eventuelt for at klage over den dataansvarlige.

Indholdet på denne side er skrevet af Datatilsynet