Anmeld brud på persondatasikkerheden

Dataansvarlige har pligt til at anmelde brud på persondatasikkerheden inden 72 timer.

Hvis du som dataansvarlig konstaterer, at der er sket et brud på persondatasikkerheden, skal du underrette Datatilsynet, med mindre det er usandsynligt, at bruddet medfører en risiko for personers rettigheder eller frihedsrettigheder.

Underretningen skal ske uden unødig forsinkelse og om muligt inden 72 timer.

Anmeldelsen sker via datatilsynet.dk

Anmeld brud på persondatasikkerheden 

 

Indholdet på denne side er skrevet af Datatilsynet