2. Opdater programmer løbende

IT-kriminelle opdager hele tiden nye huller i computerprogrammer, der kan anvendes til at angribe virksomheden. Hvis I indfører gode rutiner for opdateringer, kan I fjerne eller minimere kendte sårbarheder. Dette sikrer dog ikke imod eventuelle sikkerhedshuller, som skyldes fejlagtig opsætning, dårlige password og lignende.

Tips til gode opdateringsrutiner

""

1. Udpeg en ansvarlig

Udpeg en person i virksomheden som har ansvaret for, at alle systemer bliver opdaterede.

Hvis det er jeres IT-leverandør, der står for opdateringen af jeres systemer og programmer, skal I stille krav til deres processer for opdatering af programmer og systemer, så I sikrer, at jeres systemer altid er opdaterede. Få råd og værktøjer til hvilke krav I bør stille til jeres IT-leverandør i råd 7.

""

2. Slå automatisk sikkerhedsopdatering til

Mange programmer kan indstilles til automatisk at blive opdateret, når en ny version er tilgængelig. Slå automatisk opdatering til, hvor det kan lade sig gøre.

Husk, at den automatiske opdatering løbende bør testes for at sikre, at funktionen virker.

""

3. Opdater alle programmer

Alle IT-programmer skal opdateres. Sørg for at opdatere, så snart leverandøren frigiver nye opdateringer. Hvis I har programmer eller systemer, som af en eller anden grund ikke længere opdateres af leverandøren, bør I overveje at investere i nyere versioner.

""

4. Opdater ofte

Opdateringen af jeres systemer skal ske ofte. Nogle systemer kan indstilles til automatisk at blive opdateret, andre skal I selv sørge for bliver opdateret. Spørg evt. jeres IT-leverandør, hvordan I sikrer, at jeres systemer altid er opdaterede.

Flere værktøjer

Det er en god idé at indskrive jeres opdateringsrutiner i en it-sikkerhedspolitik for virksomheden.

Download skabelon til it-sikkerhedspolitik (zip-fil) på dansk   

Download skabelon til it-sikkerhedspolitik (zip-fil) på engelsk