Muldyr: Forebyg, at din teenager bliver mellemmand for hvidvask

I såkaldte muldyrssager bliver voksne og unge mennesker ned til 13-års alderen lokket til at være mellemmænd ved pengeoverførsel for kriminelle. På den måde kan de unge – også uvidende – medvirke til hvidvask af penge. Få gode råd til at undgå at blive muldyr for kriminelle.

Unge kan blive udnyttet af svindlere, der spørger om hjælp til en hurtig og umiddelbart uskyldig pengeoverførsel eller kontanthævning. Svindleren lokker måske med betaling som tak for hjælpen. De penge, den unge skal overføre eller hæve, er dog ikke svindlerens egne penge, men stammer i virkeligheden fra en anden netbank-kundes konto.

Hvis den unge hjælper med at overføre eller hæve pengene, skifter pengene hænder fra svindleren til den unge, og pengesporet udviskes. På den måde bruger svindleren den unge som muldyr – det vil sige mellemmand i hvidvask af penge og medskyldig i en ulovlig handling.

Svindlerne går ofte efter unge mellem 14-24 år, når de skal finde muldyr. Det sker i flere tilfælde digitalt, for eksempel over sociale medier. Kilde: Finans Danmark, Epinion-undersøgelse 2020.

Som forælder kan du tale med din teenager om muldyrssvindel og konsekvenserne, så din teenager lærer at være opmærksom og lettere undgår svindlernes fælde. Brug rådene nedenfor til at tale sammen om muldyrssvindel.

Gode råd til at undgå at blive muldyr for kriminelle

  1. Vær opmærksom, hvis fremmede eller bekendte beder om nemme tjenester, eventuelt mod betaling
  2. Lad ikke fremmede bruge din bankkonto eller dine bankoplysninger
  3. Overvej selv at gå til politiet, hvis du mistænker, at du har været muldyr

Vær opmærksom, hvis fremmede og bekendte beder om nemme tjenester, eventuelt mod betaling

Vær på vagt, hvis du bliver kontaktet af en fremmed eller én, du kun kender perifert, som ønsker hjælp til en pengeoverførsel eller kontanthævning.

Der er en række tegn, du kan kigge efter, og som kan afsløre forsøg på muldyrssvindel:

  • Beder personen om hjælp til at hæve eller overføre et større beløb? Overvej, hvad der er normal økonomisk aktivitet.
  • Kontakter personen dig med en mulighed for let at tjene penge? Vær opmærksom på, at dét, der virker som nemme penge, sjældent er det – og at det er ikke risikoen værd.
  • Er det en person, der er uden for din omgangskreds eller ikke normalt henvender sig, og som nu beder om en tjeneste?
14-24 år

er alderen på de drenge og unge mænd, der især lokkes af kriminelle til at være muldyr.

Kilde: Finans Danmark, Epinion-undersøgelse 2020.

Det kan være ubehageligt at sige nej til at hjælpe andre, især hvis kontakten sker fysisk. I disse situationer er det okay at opdigte en undskyldning og for eksempel sige, at du skal nå en aftale og desværre ikke kan hjælpe.

Hvorfor er det vigtigt?

Kriminelle udnytter ofte unges hjælpsomhed, sårbarhed eller socialt pres til at være muldyr, og den unge kan føle sig utryg i situationen. Svindlerne kan også finde på at lokke med betaling. Derfor er det vigtigt at kunne sige fra – også i situationer, hvor det kan være svært. Hvis du samtidig kender tegnene på muldyrssvindel, vil det hjælpe dig til lettere at genkende og undgå muldyrssvindel.

Lad ikke fremmede bruge din bankkonto eller dine bankoplysninger

Undgå at lade fremmede bruge din bankkonto til at overføre, hæve eller indsætte penge på. Vær også varsom med at udlevere dine bankoplysninger, for eksempel login til netbank (MitID-login) eller koder til betalingskort.

Hvorfor er det vigtigt?

Din bankkonto og dine bankoplysninger tilhører dig – og kun dig. Hvis du først har delt dit MitID-login eller andre bankoplysninger, får svindlere potentielt adgang til at foretage handlinger i dit navn, hvor det vil være svært at bevise, at det ikke var dig. I sidste ende står du selv står til regnskab for, hvad oplysningerne bruges til.

Få gode råd til at passe på dit MitID

Overvej selv at gå til politiet, hvis du mistænker, at du har været muldyr

I nogle tilfælde giver det mening selv at gå til politiet, hvis du har været muldyr for kriminelle og dermed involveret i pengesvindel. Især hvis du ikke har været bevidst om, at du medvirkede til kriminalitet, bekymrer dig om at blive opdaget, eller hvis du har følt dig presset til at hjælpe gerningsmanden.

Hvorfor er det vigtigt?

At gå til politiet kan sætte en stopper for udnyttelsen, så bagmændene ikke kontakter og presser dig igen. Går du selv til politiet, undgår du ikke automatisk at blive sigtet som muldyr. Men det vil typisk være en formildende omstændighed, og det sker sjældent, at muldyr bliver varetægtsfængslet.

Læs mere om muldyrssvindel på politiets hjemmeside

Hvordan rekrutterer svindlere muldyr?

Muldyrssvindel kan foregå ved, at den unge får overført et beløb fra svindleren, for eksempel via MobilePay. Derpå skal den unge enten overføre pengene til en ny konto eller hæve beløbet igen som kontanter og aflevere dem retur. Den unge kan også blive overtalt til at udlåne sine bankoplysninger eller kontokort til svindleren.

Kontakten kan ske både fysisk eller via sociale medier (fx Facebook-grupper), instant messaging (fx Messenger) eller andre digitale kanaler.

Svindleren vil for eksempel bede om hjælp til:

  • Hævning af kontanter, fordi svindleren angiver at have mistet eller glemt sit betalingskort – kontakten sker for eksempel i nattelivet eller butikscentre.
  • At ”låne” en konto til at overføre et beløb, fordi svindleren angiver, at deres egen konto er spærret – kontakten sker for eksempel via en privat besked på et socialt medie.
  • At foretage en MobilePay- eller bankoverførsel – kontakten sker for eksempel via en privat besked på et socialt medie.

Konsekvenserne kan være langsigtede

At være muldyr – vidende eller uvidende – er reelt set en kriminel handling. Muldyr, der sigtes af politiet, straffes med en bøde og/eller fængsel og får også en plet på straffeattesten. For et ungt menneske kan det have konsekvenser i lang tid fremover.

Læs mere om muldyrssvindel på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside

Definition: Muldyr

Et muldyr er en person, der vidende eller uvidende stiller sin konto til rådighed for kriminelle, som dermed slører de finansielle spor fra en kriminel handling.

Hvor udbredt er muldyrssvindel?

Ifølge opgørelser fra Det Nationale Center for IT-Kriminalitet (NCIK), var der 5.291 sigtelser for hvidvask i 2021.

Muldyrssvindel formodes desuden at være mere udbredt. Finans Danmark har registreret, at der i 2021 var netbankssvindel i Danmark for 61 millioner kroner. I sager om netbankssvindel ses det ofte, at de kriminelle bruger muldyr til at hvidvaske og sløre de digitale spor.

Se minidokumentaren om Louis, der blot ville hjælpe, men kom til at agere muldyr. Filmen er produceret af Det Kriminalpræventive Råd (DKR).

Senest opdateret 12-07-2023

Har du læst?

Lær dine børn at spotte digital svindel

Som forælder kan du klæde dit barn på, så han eller hun styrer uden om svindlernes fælder.

Guides: Hjælp dine børn sikkert på nettet

Få styr på sikkerheden, når dit barn får sin første telefon, skal på nettet og spille, eller kaster sig over de sociale medier.

Hvis du er udsat for svindel

Hvis du er blevet franarret dine kort- eller personoplysninger, bør du reagere hurtigt.