Ansvarlig brug af data i din virksomhed

Her kan du finde vejledning og værktøjer, som kan hjælpe dig i gang eller videre med ansvarlig datahåndtering i din virksomhed.

Beskyttelse af data

Beskyttelse af data

Brugdata.dk tilbyder en nem adgang til at finde information om reglerne for anvendelse af data. Du får svar på konkrete spørgsmål om bl.a. sikring af data, databaser og online platforme.

Få svar på dine spørgsmål om beskyttelse af data

Test din algoritme

Med algoritmetesten kan du, ved at besvare 6 spørgsmål, teste og højne gennemsigtigheden i dit datadrevne system – det gør det nemmere at spore og forklare beslutninger, der tages af systemet.

Tag algoritmetesten her

 

 

Mere information

Hvad er dataetik?

Dataetik handler om ansvarlig og bæredygtig brug af data i din virksomheds datahåndtering. Dataetik er bl.a. vigtigt i forhold til at bevare og højne jeres kunders tillid.

 

Dataetik er ikke bare et spørgsmål om at overholde lovgivningen, men om at behandle andres data med respekt og gøre det rigtige, selv når ingen kigger.

 

Bliv klogere på dataetik

""

Test din algoritme for bias

Med biastesten kan du, ved at besvare 6 spørgsmål, teste bias I dit datadrevne system – det gør det nemmere at finde og sætte fokus på eventuelle etiske skævheder i dit datadrevne system.

Tag biastesten her

 

Videocase

Case: AKQA

Den stigende interesse for ansvarlig brug af data gør dataetik interessant i et forretningsperspektiv, men det er endnu ikke slået hundrede procent igennem. Der er dog allerede nu store fordele at hente, hvis man bruger dataetikken som internt værktøj.

Hør om AKQAs fokus på dataetik i denne videocase